• gb
  • de
  • ru
 

Zaloguj się przez Najlepsze Kancelarie Adwokackie

zapomniałem hasło
 
 

Regulamin

Regulamin Serwisu
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
1. Właścicielem serwisu swietnyprawnik.pl, zwanego w dalszej treści regulaminu Serwisem jest Agencja Interaktywna Aweo.pl, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 49 zwana w dalszej części treści regulaminu Właścicielem.
2. Świadczenie Usługi serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwanym w dalszej treści Regulaminem.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z usług Serwisu. 
5. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
II. USŁUGA I PŁATNOŚCI
1. Serwis zawiera spis przedsiębiorstw oraz instytucji skataogowanych według kryteriów lokalizacji oraz profilu działalności.
3. Właściciel nie zezwala na kopiowanie jaKichkolwiek treści prezentowanych przez Serwis.
4. Właściciel dołoży największej staranności, aby Serwis miał możliwie największy zasięg i oferował możliwie najlepszą jakość wyników wyszukiwania.
5. Właścicielowi przysługuje wyłączne prawo dowolnego dodawania, usuwania, ograniczania zasięgu indeksacji oraz wprowadzania zmian w sposobie prezentacji wyników wyszukiwania. Dotyczy to także wpisów dodanych przez Użytkowników.
5. Właścicielowi przysługuje prawo usunięcia bezpłatnego wpisu z Serwisu bez uprzedzenia.
6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. 
7. Zgłoszenie wpisu do Serwisu jest usługą płatną. 
8.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez autorów wpisów zmierzające do stworzenia mechanizmów fałszujących wyniki wyszukiwania lub mających na celu wprowadzenie w błąd użytkowników i/lub właściciela serwisu.
9. Prosimy o niezwłoczne informowanie Właściciela (na adres: info@aweo.pl lub przez formularz kontaktowy) o przypadkach wadliwego funkcjonowania Serwisu lub o umieszczeniu w Serwisie nieodpowiednich treści.
10. Autorzy wpisów ponoszą pełną odpowiedzialność za treści (w tym opis, dane teleadresowe, zdjęcia) umieszczone przez nich w serwisie.
11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się w momencie wyszukiwania wpisów za pośrednictwem Serwisu.
12.Każdy właściciel strony WWW może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
13. Rozpatrzenie wniosku o wpis do serwisu wymaga wysłania przez właściciela Witryny WWW SMS-a lub przelewu pieniężnego.
14. Dokonana opłata nie gwarantuje akceptacji wpisu a jedynie gwarantuje sprawdzenia wpisu. Opłata stanowi wynagrodzenia Właściciela za sprawdzenie zgodności wpisu z niniejszym Regulaminem oraz za ewentualną moderację wpisu.
15. Opłata zapewnia Użytkownikowi, że w ciągu 7 dni roboczych Właściciel katalogu odwiedzi stronę i sprawdzi czy wpis, strona docelowa oraz podmiot spełnia warunki okreslone niniejszym regulaminem
16. Opłaty za sprawdzenie i ewentualną moderację wpisu nie są zwracane.
17. W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem właściciel Katalogu (Wydawca) odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. W dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu.
18. W każdym przypadku można zapytać o możliwość dodania swojej witryny do katalogu wysyłając email na adres info@aweo.pl
III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do nie działania za pośrednictwem serwisu na niekorzyść innych Użytkowników oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zaburzających lub mogących zaburzyć funkcjonowanie Katalogu.
2. Zabrania się dodawania wpisów zawierających:
- nieprawdziwe dane
- treści naruszające polskie prawo
- treści nieobyczajne
- treści bezprawne, 
- odnośniki do stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, 
- treści propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, 
- treści upowszechniające techniki łamania danych, wirusy
3. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu.
4. Użytkownik może zażądać usunięcia dodanego przez siebie wpisu. W tym celu Użytkownik musi wykazać, iż posiada stosowne uprawnienia do danej strony WWW.
 
IV. REKLAMACJE
 
1. Każdemu Użytkownikowi Katalogu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z serwisem oraz usługami świadczonymi przez właściciela serwisu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres info@aweo.pl lub listownie na adres Właściciela Serwisu.
3. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy  rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości lub informacji specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od właściciela. Właściciel ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych informacji  - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu
2. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu.


Ostatnio dodane firmyOstatnio dodane firmy

Kancelaria Adwokacka Joanna Stefanik

Nazwa firmy:

Kancelaria Adwokacka Joanna Stefanik

Lokalizacja, branża:

podkarpackie | Adwokaci

Kancelaria Prawna Hubert Lary

Nazwa firmy:

Kancelaria Prawna Hubert Lary

Lokalizacja, branża:

dolnośląskie | Adwokaci Radcy Prawni